Phạt quán bar nơi phóng viên bị hành hung, giam lỏng 120 triệu vì quá ồn

Phạt quán bar nơi phóng viên bị hành hung, giam lỏng 120 triệu vì quá ồn

Phạt 120 triệu đồng quán Pub, nơi phóng viên bị đánh chảy máu mũi khi tác nghiệp

Phạt 120 triệu đồng quán Pub, nơi phóng viên bị đánh chảy máu mũi khi tác nghiệp

Đà Nẵng: Xử phạt 120 triệu đồng quán bar vì quá ồn

Đà Nẵng: Xử phạt 120 triệu đồng quán bar vì quá ồn

Đà Nẵng: Phạt chủ pub, nơi phóng viên bị đánh hộc máu 120 triệu

Đà Nẵng: Phạt chủ pub, nơi phóng viên bị đánh hộc máu 120 triệu

Vụ hành hung PV Báo Giao thông: Phạt quán bar 120 triệu đồng

Vụ hành hung PV Báo Giao thông: Phạt quán bar 120 triệu đồng

Quán bar 'đánh, bắt giữ phóng viên' bị phạt kịch khung 120 triệu đồng

Quán bar 'đánh, bắt giữ phóng viên' bị phạt kịch khung 120 triệu đồng

Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng hành hung phóng viên báo Giao Thông

Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng hành hung phóng viên báo Giao Thông

Công an điều tra vụ phóng viên bị hành hung ở Bình Định

Công an điều tra vụ phóng viên bị hành hung ở Bình Định

Một phóng viên bị đánh, bị dọa giết ở Bình Định

Một phóng viên bị đánh, bị dọa giết ở Bình Định

Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng hành hung, bắt giữ phóng viên trái phép

Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng hành hung, bắt giữ phóng viên trái phép

Khởi tố kẻ hành hung phóng viên Báo Giao thông

Khởi tố kẻ hành hung phóng viên Báo Giao thông

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can hành hung phóng viên khi đang tác nghiệp

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can hành hung phóng viên khi đang tác nghiệp

Phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại quán bar ở Đà Nẵng: Khởi tố vụ án

Phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại quán bar ở Đà Nẵng: Khởi tố vụ án

Khởi tố bị can đối tượng hành hung phóng viên Báo Giao Thông

Khởi tố bị can đối tượng hành hung phóng viên Báo Giao Thông

Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng hành hung, giam lỏng phóng viên

Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng hành hung, giam lỏng phóng viên

Khởi tố kẻ hành hung phóng viên tại quán bar

Khởi tố kẻ hành hung phóng viên tại quán bar

Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng hành hung PV Báo Giao thông

Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng hành hung PV Báo Giao thông

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ phóng viên báo Giao thông bị hành hung

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ phóng viên báo Giao thông bị hành hung

Thông tin mới về vụ phóng viên báo Giao thông bị đánh ở quán bar

Thông tin mới về vụ phóng viên báo Giao thông bị đánh ở quán bar