Trên 90% người học có việc làm ổn định và đúng ngành nghề

Trên 90% người học có việc làm ổn định và đúng ngành nghề

5 năm qua, HOTEC có trên 10.000 học viên, sinh viên, các bậc học, ngành học tốt nghiệp ra trường; trên 90%...
Tự tin với tay nghề giỏi

Tự tin với tay nghề giỏi

Chọn ngành nghề theo đam mê và năng lực

Chọn ngành nghề theo đam mê và năng lực

Để trường nghề thoát cảnh lay lắt - Bài 3: Đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, xã hội

Để trường nghề thoát cảnh lay lắt - Bài 3: Đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, xã hội

Gần 400 sinh viên HOTEC nhận bằng tốt nghiệp

Gần 400 sinh viên HOTEC nhận bằng tốt nghiệp

Tầm quan trọng của văn hóa ứng xử trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tầm quan trọng của văn hóa ứng xử trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Công bố dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI

Đào tạo nghề trong cách mạng công nghiệp 4.0

Trường Cao đẳng đầu tiên có Hội khuyến học

Đóng BHXH cho người nước ngoài: Lúng túng trong thực hiện

Người học nghề vẫn còn 'nhát' tiếng Anh

Nhiều bất cập trong sự gắn kết doanh nghiệp với trường nghề