Việt Nam giành nhiều Huy chương Vàng nhất ở Kỳ thi IMSO 2019

Việt Nam giành nhiều Huy chương Vàng nhất ở Kỳ thi IMSO 2019

Việt Nam giành 15 Huy chương Vàng tại Olympic Toán và Khoa học quốc tế

Việt Nam giành 15 Huy chương Vàng tại Olympic Toán và Khoa học quốc tế

IMSO 2019: Đoàn Việt Nam giành nhiều huy chương Toán học và Khoa học quốc tế

IMSO 2019: Đoàn Việt Nam giành nhiều huy chương Toán học và Khoa học quốc tế

IMSO 2019: Đoàn học sinh Việt Nam giành tổng cộng 46 huy chương

IMSO 2019: Đoàn học sinh Việt Nam giành tổng cộng 46 huy chương

Hà Nội: Tổ chức Kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế

Hà Nội: Tổ chức Kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế

Tổ chức Kỳ thi IMSO 2019: Hà Nội góp phần khẳng định được vị thế của Việt Nam qua các kỳ thi quốc tế

Tổ chức Kỳ thi IMSO 2019: Hà Nội góp phần khẳng định được vị thế của Việt Nam qua các kỳ thi quốc tế

Khai mạc Kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế 2019

Khai mạc Kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế 2019