Những 'hòn ngọc' dựng xây nền tảng cho sự hưng thịnh của đất nước

Những 'hòn ngọc' dựng xây nền tảng cho sự hưng thịnh của đất nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nghệ An sẽ biến 'Kỳ tích sông Lam' hoàn toàn có thể trở thành hiện thực

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nghệ An sẽ biến 'Kỳ tích sông Lam' hoàn toàn có thể trở thành hiện thực

Biến 'Khát vọng Sông Lam' trở thành 'Kỳ tích Sông Lam'

Thủ tướng: Xứ Nghệ sẽ thực hiện được những 'Kỳ tích sông Lam'

Thủ tướng: Xứ Nghệ sẽ thực hiện được những 'Kỳ tích sông Lam'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đây là thời điểm để Nghệ An tạo nên 'Kỳ tích Sông Lam'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đây là thời điểm để Nghệ An tạo nên 'Kỳ tích Sông Lam'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nghệ An sẽ biến 'khát vọng Sông Lam' thành 'Kỳ tích Sông Lam'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nghệ An sẽ biến 'khát vọng Sông Lam' thành 'Kỳ tích Sông Lam'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hy vọng Nghệ An tạo được 'kỳ tích sông Lam'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hy vọng Nghệ An tạo được 'kỳ tích sông Lam'