Nữ võ sĩ Samurai huyền thoại Nhật Bản

Nữ võ sĩ Samurai huyền thoại Nhật Bản

Trong văn hóa Nhật Bản, 'samurai' là từ dùng để chỉ các chiến binh là nam giới, một tầng lớp đặc biệt ở xã...