Ngày mai, ICTnews tổ chức tọa đàm trực tuyến 'Bảo mật IoT tại Việt Nam: Thách thức và giải pháp'

Ngày mai, ICTnews tổ chức tọa đàm trực tuyến 'Bảo mật IoT tại Việt Nam: Thách thức và giải pháp'

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nâng cao năng lực tiếp cận CMCN 4.0

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nâng cao năng lực tiếp cận CMCN 4.0

TP.HCM xây dựng đô thị thông minh: Không ham nhận đồ miễn phí!

TP.HCM xây dựng đô thị thông minh: Không ham nhận đồ miễn phí!

Chính phủ yêu cầu Bộ TT&TT chú trọng phát triển công nghệ 4G/5G, tăng tỷ lệ sử dụng smartphone

Chính phủ yêu cầu Bộ TT&TT chú trọng phát triển công nghệ 4G/5G, tăng tỷ lệ sử dụng smartphone

Giải pháp, chính sách Marketing trong kỷ nguyên kết nối

Giải pháp, chính sách Marketing trong kỷ nguyên kết nối

Thành phố thông minh phải lấy cư dân là hạt nhân

Thành phố thông minh phải lấy cư dân là hạt nhân

Vận dụng cách mạng công nghiệp 4.0 đối với doanh nghiệp Thanh Hóa

Vận dụng cách mạng công nghiệp 4.0 đối với doanh nghiệp Thanh Hóa

WEF ASEAN 2018: Tổng thống Indonesia phát biểu thu hút về cách mạng 4.0

WEF ASEAN 2018: Tổng thống Indonesia phát biểu thu hút về cách mạng 4.0

Những đặc trưng mới của trường đại học trong nền giáo dục 4.0

Những đặc trưng mới của trường đại học trong nền giáo dục 4.0

Philips Lighting có tên mới Signify, sản phẩm duy trì thương hiệu Philips

Philips Lighting có tên mới Signify, sản phẩm duy trì thương hiệu Philips

Sử dụng quyền sở hữu trí tuệ thúc đẩy thương mại, đầu tư

Sử dụng quyền sở hữu trí tuệ thúc đẩy thương mại, đầu tư

Những điều cần biết về Li-Fi

Những điều cần biết về Li-Fi