Chủ tịch UB MTTQ Hà Nội: Chức danh nhiều đến mức không có người làm

Chủ tịch UB MTTQ Hà Nội: Chức danh nhiều đến mức không có người làm

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của BTV Thành ủy Hà Nội:Sắp xếp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, rõ chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của BTV Thành ủy Hà Nội:Sắp xếp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, rõ chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức

Cần quy hoạch lại mạng lưới bưu điện văn hóa xã

Cần quy hoạch lại mạng lưới bưu điện văn hóa xã

5 năm, hơn 1 triệu lượt người dân được tiếp cận thông tin qua các điểm luân chuyển sách, báo

5 năm, hơn 1 triệu lượt người dân được tiếp cận thông tin qua các điểm luân chuyển sách, báo

Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh chủ chốt

Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh chủ chốt

Thắp sáng ngọn lửa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thắp sáng ngọn lửa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội: Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND bầu

Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội: Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND bầu

Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy cán bộ, công chức 2 năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ

Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy cán bộ, công chức 2 năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải giám sát chặt chẽ việc đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải giám sát chặt chẽ việc đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân

Phú Yên: Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị

Phú Yên: Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị

Xử phạt hơn 180 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm về cháy nổ

Xử phạt hơn 180 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm về cháy nổ

Bộ Công an triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn

Bộ Công an triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn

Giáo dục văn hóa nghệ thuật qua thiết bị kỹ thuật số

Giáo dục văn hóa nghệ thuật qua thiết bị kỹ thuật số

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới

Bổ sung quy định giám định tư pháp trong phòng, chống tham nhũng

Hơn 107 triệu USD đầu tư, hỗ trợ cho y tế các tỉnh Tây Bắc

Hơn 107 triệu USD đầu tư, hỗ trợ cho y tế các tỉnh Tây Bắc

Hội nghị - Hội thảo

GD-ĐT đóng góp quan trọng phát triển KT-XH Thủ đô

GD-ĐT đóng góp quan trọng phát triển KT-XH Thủ đô

Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm hơn

Hà Nội còn nhiều bất cập trong quy hoạch trường học

Hà Nội còn nhiều bất cập trong quy hoạch trường học

Hà Nội tiếp tục trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Hà Nội tiếp tục trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Giáo dục đào tạo phải gắn với thực hành, nhu cầu xã hội

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Giáo dục đào tạo phải gắn với thực hành, nhu cầu xã hội

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải xây dựng văn hóa học đường, môi trường giáo dục lành mạnh

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải xây dựng văn hóa học đường, môi trường giáo dục lành mạnh

Kỹ thuật khó 'vươn tay' về tận vùng sâu

Kỹ thuật khó 'vươn tay' về tận vùng sâu