Cục Thú y cần đề cập đầy đủ cơ chế lây lan bệnh

Cục Thú y cần đề cập đầy đủ cơ chế lây lan bệnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Minh Hoa cho biết, tỉnh vừa phát hiện dịch vào ngày 12. Tỉnh đã thành...