Vang danh thương hiệu Mường Thanh

Vang danh thương hiệu Mường Thanh

15 năm trước, cũng vào dịp kỷ niệm 21/6/2004, chúng tôi được Ban biên tập Báo Xây dựng giao nhiệm vụ viết...