Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại TP Hồ Chí Minh

Khai mạc tuần lễ sách Nga tại TP.Hồ Chí Minh

Khai mạc tuần lễ sách Nga tại TP.Hồ Chí Minh

Khai mạc 'Tuần lễ sách Nga tại TPHCM'

Khai mạc 'Tuần lễ sách Nga tại TPHCM'

Tọa đàm kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga

Tọa đàm kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga

Khai mạc tuần lễ sách Nga tại TP Hồ Chí Minh

Khai mạc tuần lễ sách Nga tại TP Hồ Chí Minh

Tuần lễ sách Nga chào đón 100 năm Cách mạng Tháng Mười

Tuần lễ sách Nga chào đón 100 năm Cách mạng Tháng Mười

Khai mạc Tuần lễ sách Nga tại TP Hồ Chí Minh

Khai mạc Tuần lễ sách Nga tại TP Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động tại Tuần lễ sách Nga ở TP HCM

Nhiều hoạt động tại Tuần lễ sách Nga ở TP HCM

Nhiều hoạt động trong Tuần lễ sách Nga tại TP. Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động trong Tuần lễ sách Nga tại TP. Hồ Chí Minh

Tìm lại 'Ký ức nước Nga' giữa thành phố mang tên Bác

Tìm lại 'Ký ức nước Nga' giữa thành phố mang tên Bác

Tìm lại 'Ký ức nước Nga' giữa thành phố mang tên Bác

Đường sách TPHCM nhộn nhịp sách Nga

Đường sách TPHCM nhộn nhịp sách Nga