Khúc đồng dao ru anh

Khúc đồng dao ru anh

Không còn 'Tình yêu sáng sớm' Chỉ còn 'Gương mặt tôi yêu' Và 'Đồng dao cho người lớn'Ru anh trong cõi phiêu...