'Bức tranh' nghệ thuật có ý nghĩa về lực lượng vũ trang và chiến tranh Cách mạng

'Bức tranh' nghệ thuật có ý nghĩa về lực lượng vũ trang và chiến tranh Cách mạng

Tự hào 'Viết tiếp những bản hùng ca'

Tự hào 'Viết tiếp những bản hùng ca'

Bế mạc Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018

Bế mạc Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018

Bế mạc Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018

Bế mạc Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018

Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể truyền thống tuồng, bài chòi, dân ca kịch

Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể truyền thống tuồng, bài chòi, dân ca kịch

Trao 26 huy chương vàng, 44 huy chương bạc cho các nghệ sĩ tại Liên hoan sân khấu toàn quốc 2018

Trao 26 huy chương vàng, 44 huy chương bạc cho các nghệ sĩ tại Liên hoan sân khấu toàn quốc 2018

Về Quảng Ngãi xem tuồng, Bài chòi và dân ca, kịch miền Trung

Về Quảng Ngãi xem tuồng, Bài chòi và dân ca, kịch miền Trung

500 nghệ sĩ tham gia Liên hoan sân khấu Tuồng, Bài chòi và Dân ca kịch toàn quốc

500 nghệ sĩ tham gia Liên hoan sân khấu Tuồng, Bài chòi và Dân ca kịch toàn quốc

Nghệ sĩ phía Bắc tổ chức Giỗ tổ sân khấu

Nghệ sĩ phía Bắc tổ chức Giỗ tổ sân khấu