Trung Quốc mở kính viễn vọng tìm người ngoài hành tinh

Trung Quốc mở kính viễn vọng tìm người ngoài hành tinh

Ngày 25-9, kính viễn vọng lớn nhất thế giới đã bắt đầu hoạt động ở tây nam Trung Quốc, Bắc Kinh cho biết dự...