Hải Phòng: Truy tìm 2 người cùng phương tiện nghi đổ chất thải nguy hại ra mương nước

Hải Phòng: Truy tìm 2 người cùng phương tiện nghi đổ chất thải nguy hại ra mương nước

Mương nước chất thải độc hại ở Hải Phòng: Xuất hiện manh mối nghi phạm

Mương nước chất thải độc hại ở Hải Phòng: Xuất hiện manh mối nghi phạm

Hai kẻ đổ chất thải gây bỏng kinh hoàng tại Hải Phòng

Hai kẻ đổ chất thải gây bỏng kinh hoàng tại Hải Phòng

Hải Phòng: Truy tìm thủ phạm đổ trộm chất thải độc hại

Hải Phòng: Truy tìm thủ phạm đổ trộm chất thải độc hại

Hải Phòng: Điều tra vụ đổ trộm chất thải độc hại ra môi trường

Hải Phòng: Điều tra vụ đổ trộm chất thải độc hại ra môi trường

Mất hơn 6 tỉ đồng xử lý chất thải đổ trộm tại Hải Phòng

Mất hơn 6 tỉ đồng xử lý chất thải đổ trộm tại Hải Phòng

Chi hơn 6 tỷ đồng xử lý chất thải độc hại đổ trộm ở Hải Phòng

Chi hơn 6 tỷ đồng xử lý chất thải độc hại đổ trộm ở Hải Phòng

Mương nước chất thải độc hại ở Hải Phòng: Hung thủ là ai?

Mương nước chất thải độc hại ở Hải Phòng: Hung thủ là ai?

Mương nước chất thải độc hại ở Hải Phòng: Công an đang điều tra

Mương nước chất thải độc hại ở Hải Phòng: Công an đang điều tra

Hải Phòng: 300 tấn bùn đất nhiễm chất thải độc hại trên mương nước

Hải Phòng: 300 tấn bùn đất nhiễm chất thải độc hại trên mương nước

Mương nước chất thải độc hải ở Hải Phòng: Cận cảnh những hố nước đen xì

Mương nước chất thải độc hải ở Hải Phòng: Cận cảnh những hố nước đen xì

Lội ruộng bị bỏng kinh hoàng: Bí ẩn hạt điều trong nước

Lội ruộng bị bỏng kinh hoàng: Bí ẩn hạt điều trong nước

Bị bỏng nặng hai chân khi lội qua mương có chất thải độc hại

Bị bỏng nặng hai chân khi lội qua mương có chất thải độc hại

Điều tra đổ trộm thải chất thải nguy hiểm ra môi trường ở Hải Phòng

Điều tra đổ trộm thải chất thải nguy hiểm ra môi trường ở Hải Phòng

Người phụ nữ Hải Phòng bắt cua bị bỏng chân: Thêm điểm đổ chất thải độc

Người phụ nữ Hải Phòng bắt cua bị bỏng chân: Thêm điểm đổ chất thải độc

Truy tìm thủ phạm xả chất thải độc bí ẩn ra cánh đồng làm dân bỏng hai chân

Truy tìm thủ phạm xả chất thải độc bí ẩn ra cánh đồng làm dân bỏng hai chân

Mương nước chất thải độc hải ở Hải Phòng: Dân lội nước phải nhập viện cấp cứu

Mương nước chất thải độc hải ở Hải Phòng: Dân lội nước phải nhập viện cấp cứu

Phát hiện lượng lớn hạt điều trong chất thải gây bỏng một người dân

Phát hiện lượng lớn hạt điều trong chất thải gây bỏng một người dân

Truy tìm chủ xả trộm chất thải độc ở Hải Phòng

Truy tìm chủ xả trộm chất thải độc ở Hải Phòng

Công an điều tra vụ đổ trộm chất thải nguy hại tại Hải Phòng

Công an điều tra vụ đổ trộm chất thải nguy hại tại Hải Phòng