Du học sinh Trung Quốc độc ác bí mật đầu độc bạn cùng phòng nhiều năm

Du học sinh Trung Quốc độc ác bí mật đầu độc bạn cùng phòng nhiều năm

Một du học sinh người Trung Quốc đã bị bắt với cáo buộc cố ý đầu độc người bạn chung phòng với mình suốt...
Sinh viên ngành Hóa học âm mưu giết bạn cùng phòng bằng thuốc độc

Sinh viên ngành Hóa học âm mưu giết bạn cùng phòng bằng thuốc độc

Không ưa bạn, sinh viên chuyên Hóa âm thầm đầu độc bạn bằng thallium

Không ưa bạn, sinh viên chuyên Hóa âm thầm đầu độc bạn bằng thallium

Ghét ở chung với bạn cùng phòng KTX, sinh viên ngành Hóa học cho bạn ăn chất độc trong thời gian dài

Ghét ở chung với bạn cùng phòng KTX, sinh viên ngành Hóa học cho bạn ăn chất độc trong thời gian dài

Một du học sinh Trung Quốc bị buộc tội giết người khi đầu độc bạn cùng phòng

Một du học sinh Trung Quốc bị buộc tội giết người khi đầu độc bạn cùng phòng

Nam sinh viên Trung Quốc hạ độc bạn cùng phòng bằng chất diệt chuột

Nam sinh viên Trung Quốc hạ độc bạn cùng phòng bằng chất diệt chuột

Du học sinh Trung Quốc 'đầu độc' bạn cùng phòng nhiều tháng liền