3 người Nhật bị ép triệt sản đòi công lý

3 người Nhật bị ép triệt sản đòi công lý

Cuộc chiến đòi công lý của những người Nhật bị ép triệt sản

Cuộc chiến đòi công lý của những người Nhật bị ép triệt sản

Hành trình đi tìm công lý của những người bị ép triệt sản tại Nhật

Hành trình đi tìm công lý của những người bị ép triệt sản tại Nhật

Vết cắt xé lòng của những người bị ép triệt sản ở Nhật Bản và cuộc chiến đòi công lý

Vết cắt xé lòng của những người bị ép triệt sản ở Nhật Bản và cuộc chiến đòi công lý

Chính phủ Nhật Bản bị kiện vì từng ép hơn 25.000 phụ nữ triệt sản

Chính phủ Nhật Bản bị kiện vì từng ép hơn 25.000 phụ nữ triệt sản

Người Nhật bị triệt sản nửa thế kỷ trước: Loại bỏ trẻ 'hạ cấp'

Người Nhật bị triệt sản nửa thế kỷ trước: Loại bỏ trẻ 'hạ cấp'

Nỗi đau dai dẳng của những phụ nữ bị ép triệt sản từ năm 16 tuổi

Nỗi đau dai dẳng của những phụ nữ bị ép triệt sản từ năm 16 tuổi

Phụ nữ Nhật bị ép triệt sản đâm đơn kiện

Phụ nữ Nhật bị ép triệt sản đâm đơn kiện