Bám đường, bám khu vực

Bám đường, bám khu vực

Hưởng ứng đợt ra quân trấn áp tội phạm trong dịp lễ, hội, trước, trong và sau và Tết nguyên đán Kỷ Hợi, CAP...