'Mang nhân tạo' giúp con người thở dưới nước

'Mang nhân tạo' giúp con người thở dưới nước

Một thiết bị mới được mệnh danh là 'mang nhân tạo' có thể giúp con người thở được dưới nước mà không cần...