Nghi vấn 'thủ phạm' gây ra vụ hỏa hoạn ở Nhà thờ Đức Bà Paris

Nghi vấn 'thủ phạm' gây ra vụ hỏa hoạn ở Nhà thờ Đức Bà Paris

Khó xác định mức thiệt hại và quá trình phục dựng nhà thờ Đức Bà Paris

Khó xác định mức thiệt hại và quá trình phục dựng nhà thờ Đức Bà Paris

Nhà thầu trùng tu Nhà thờ Đức Bà lên tiếng giữa nghi vấn gây ra hỏa hoạn

Nhà thầu trùng tu Nhà thờ Đức Bà lên tiếng giữa nghi vấn gây ra hỏa hoạn

Nhà thầu trùng tu Nhà thờ Đức Bà lên tiếng giữa nghi vấn gây ra hỏa hoạn

Nhà thầu trùng tu Nhà thờ Đức Bà lên tiếng giữa nghi vấn gây ra hỏa hoạn

Chuông báo động Nhà thờ Đức Bà Paris reo 23 phút trước khi phát hiện có cháy

Chuông báo động Nhà thờ Đức Bà Paris reo 23 phút trước khi phát hiện có cháy

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris : Công tác điều tra nguyên nhân có thể kéo dài vài tuần

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris : Công tác điều tra nguyên nhân có thể kéo dài vài tuần

Tổng thống Macron: nhà thờ Đức Bà Paris sẽ 'đẹp hơn' sau 5 năm

Tổng thống Macron: nhà thờ Đức Bà Paris sẽ 'đẹp hơn' sau 5 năm

Pháp điều tra hình sự vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Pháp điều tra hình sự vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris