Brazil có Tổng thống mới

Brazil có Tổng thống mới

Đằng sau cuộc điều tra cố vấn kinh tế của ứng viên tổng thống Brazil Jair Bolsonaro

Đằng sau cuộc điều tra cố vấn kinh tế của ứng viên tổng thống Brazil Jair Bolsonaro

Bầu cử Brazil: Ứng cử viên cánh hữu đang chiếm lợi thế

Bầu cử Brazil: Ứng cử viên cánh hữu đang chiếm lợi thế

Số phận khác biệt của các ứng cử viên Tổng thống Brazil

Số phận khác biệt của các ứng cử viên Tổng thống Brazil

Âm mưu ám sát đe dọa cuộc bầu cử Tổng thống Brazil

Âm mưu ám sát đe dọa cuộc bầu cử Tổng thống Brazil

Ứng viên tổng thống Brazil bị đâm suýt mất mạng khi vận động bầu cử

Ứng viên tổng thống Brazil bị đâm suýt mất mạng khi vận động bầu cử

Ứng cử viên tổng thống Brazil bị đâm trọng thương trong khi đi vận động tranh cử

Ứng cử viên tổng thống Brazil bị đâm trọng thương trong khi đi vận động tranh cử

Ứng cử viên Tổng thống Brazilbị đâm tại sự kiện tranh cử

Ứng cử viên Tổng thống Brazilbị đâm tại sự kiện tranh cử

Đi vận động tranh cử, ứng viên Tổng thống Brazil bị đâm dao

Đi vận động tranh cử, ứng viên Tổng thống Brazil bị đâm dao

Ứng viên Tổng thống Brazil bị đâm dao vào bụng

Ứng viên Tổng thống Brazil bị đâm dao vào bụng

Ứng viên tổng thống Brazil bị đâm trọng thương ở nơi công cộng

Ứng viên tổng thống Brazil bị đâm trọng thương ở nơi công cộng

Ứng viên tổng thống Brazil bị đâm trọng thương khi vận động bầu cử

Ứng viên tổng thống Brazil bị đâm trọng thương khi vận động bầu cử

Ứng cử viên tổng thống Brazil bị đâm trọng thương tại buổi vận động tranh cử

Ứng cử viên tổng thống Brazil bị đâm trọng thương tại buổi vận động tranh cử

Ứng viên Tổng thống Brazil bị đâm giữa cuộc mít-tinh

Ứng viên Tổng thống Brazil bị đâm giữa cuộc mít-tinh