Vùng đất kỳ lạ, suốt 65 ngày liền trong năm không có ánh mặt trời

Vùng đất kỳ lạ, suốt 65 ngày liền trong năm không có ánh mặt trời

Lạ kỳ những quả 'táo ma' bất ngờ xuất hiện trong đợt lạnh kỷ lục ở Mỹ

Lạ kỳ những quả 'táo ma' bất ngờ xuất hiện trong đợt lạnh kỷ lục ở Mỹ

'Táo ma' xuất hiện trong đợt lạnh kỷ lục ở Mỹ

'Táo ma' xuất hiện trong đợt lạnh kỷ lục ở Mỹ

Thị trấn Mỹ sẽ không thấy mặt trời trong 65 ngày liên tục

Thị trấn Mỹ sẽ không thấy mặt trời trong 65 ngày liên tục

4.000 dân cư thị trấn này sẽ không thấy Mặt Trời trong hơn 2 tháng tới

4.000 dân cư thị trấn này sẽ không thấy Mặt Trời trong hơn 2 tháng tới

Thị trấn không thấy mặt trời suốt 65 ngày

Thị trấn không thấy mặt trời suốt 65 ngày

Lạ lùng thị trấn 65 ngày không thấy ánh mặt trời

Thị trấn ở Alaska trải qua 65 ngày không thấy mặt trời

Chuyện gì đang xảy ra ở thành phố này ở Mỹ, nơi không nhìn thấy Mặt trời trong 65 ngày?

Thị trấn Alaska nơi mặt trời không xuất hiện trong 65 ngày tới

Bóng tối sẽ bao trùm một phần nước Mỹ trong hơn 2 tháng