Thị trấn Mỹ sẽ không thấy mặt trời trong 65 ngày liên tục

Thị trấn Mỹ sẽ không thấy mặt trời trong 65 ngày liên tục

4.000 dân cư thị trấn này sẽ không thấy Mặt Trời trong hơn 2 tháng tới

4.000 dân cư thị trấn này sẽ không thấy Mặt Trời trong hơn 2 tháng tới

Thị trấn không thấy mặt trời suốt 65 ngày

Thị trấn không thấy mặt trời suốt 65 ngày

Lạ lùng thị trấn 65 ngày không thấy ánh mặt trời

Lạ lùng thị trấn 65 ngày không thấy ánh mặt trời

Thị trấn ở Alaska trải qua 65 ngày không thấy mặt trời

Thị trấn ở Alaska trải qua 65 ngày không thấy mặt trời

Chuyện gì đang xảy ra ở thành phố này ở Mỹ, nơi không nhìn thấy Mặt trời trong 65 ngày?

Chuyện gì đang xảy ra ở thành phố này ở Mỹ, nơi không nhìn thấy Mặt trời trong 65 ngày?

Nơi cư dân không nhìn thấy ánh Mặt trời suốt 65 ngày tới

Nơi cư dân không nhìn thấy ánh Mặt trời suốt 65 ngày tới

Nơi đây, người dân không được nhìn thấy mặt trời trong 65 ngày

Nơi đây, người dân không được nhìn thấy mặt trời trong 65 ngày

Thị trấn Alaska nơi mặt trời không xuất hiện trong 65 ngày tới

Thị trấn Alaska nơi mặt trời không xuất hiện trong 65 ngày tới

Bóng tối sẽ bao trùm một phần nước Mỹ trong hơn 2 tháng

Bóng tối sẽ bao trùm một phần nước Mỹ trong hơn 2 tháng

'Bom bão' tấn công bờ Đông nước Mỹ, 700.000 người bị mất điện

'Bom bão' tấn công bờ Đông nước Mỹ, 700.000 người bị mất điện