Vạch trần thủ đoạn trộm cắp trong khách sạn của cặp đôi ngoại quốc

Vạch trần thủ đoạn trộm cắp trong khách sạn của cặp đôi ngoại quốc

Bộ đôi người nước ngoài trà trộn vào khách sạn để trộm cắp

Bộ đôi người nước ngoài trà trộn vào khách sạn để trộm cắp

Hà Nội: Hai người nước ngoài chuyên trộm cắp trong các khách sạn sang trọng

Hà Nội: Hai người nước ngoài chuyên trộm cắp trong các khách sạn sang trọng

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng nước ngoài chuyên trộm cắp tại khách sạn hạng sang

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng nước ngoài chuyên trộm cắp tại khách sạn hạng sang

Trộm ngoại chuyên chôm đồ thực khách

Trộm ngoại chuyên chôm đồ thực khách

Hai người nước ngoài trộm cắp trong khách sạn hạng sang bị bắt

Hai người nước ngoài trộm cắp trong khách sạn hạng sang bị bắt

Hai 'siêu trộm' người nước ngoài chuyên trộm trong khách sạn hạng sang

Hai 'siêu trộm' người nước ngoài chuyên trộm trong khách sạn hạng sang

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài chuyên trộm cắp trong các khách sạn sang trọng ở Hà Nội

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài chuyên trộm cắp trong các khách sạn sang trọng ở Hà Nội