Triển lãm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

México - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt

México - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt

Nơi hội tụ những ánh mắt

Nơi hội tụ những ánh mắt

Khai mạc triển lãm ảnh 'México - Việt Nam nơi hội tụ những ánh mắt'

Khai mạc triển lãm ảnh 'México - Việt Nam nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Nhiếp ảnh gia kể chuyện 'Mexico-Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Nhiếp ảnh gia kể chuyện 'Mexico-Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'