Những hình ảnh thế giới nổi bật trong tuần qua

Những hình ảnh thế giới nổi bật trong tuần qua

Vị khách đặc biệt Nhà Trắng ngủ gật khi ông Trump phát biểu

Vị khách đặc biệt Nhà Trắng ngủ gật khi ông Trump phát biểu

Khách mời đặc biệt ngủ gục khi ông Trump đọc Thông điệp Liên bang

Khách mời đặc biệt ngủ gục khi ông Trump đọc Thông điệp Liên bang

Khách mời nhí cùng họ với ông Trump ngủ gật khi nghe thông điệp liên bang

Khách mời nhí cùng họ với ông Trump ngủ gật khi nghe thông điệp liên bang

Cậu bé Trump ngủ gật khi nghe đọc Thông điệp Liên bang

Cậu bé Trump ngủ gật khi nghe đọc Thông điệp Liên bang

Cậu bé khách mời ngủ say trong lúc Tổng thống Mỹ đọc Thông điêp Liên bang

Cậu bé khách mời ngủ say trong lúc Tổng thống Mỹ đọc Thông điêp Liên bang

Khách mời nhí ngủ gục khi nghe TT Trump đọc Thông điệp Liên bang

Trở thành 'người hùng' vì ngủ gật khi Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp Liên bang

2 học sinh được ông Trump mời nghe Thông điệp Liên bang có gì đặc biệt?

Vị khách đặc biệt được Tổng thống Trump mời tới nghe Thông điệp liên bang

Tổng thống Trump mời cậu bé cùng tên bị bắt nạt đến Nhà Trắng

Cậu bé bị bắt nạt vì trùng họ Trump được mời dự buổi đọc Thông điệp liên bang

Cậu bé Trump bị bắt nạt được mời đến Nhà Trắng

Tổng thống Trump mời nạn nhân 11 tuổi bị bắt nạt dự thông điệp liên bang