iPhone XS Max bất ngờ phát nổ, bốc khói trong túi quần người dùng

iPhone XS Max bất ngờ phát nổ, bốc khói trong túi quần người dùng

Thế giới ghi nhận vụ nổ đầu tiên của iPhone Xs

Thế giới ghi nhận vụ nổ đầu tiên của iPhone Xs

iPhone XS Max bị phát nổ và bốc cháy, Apple có thể bị kiện

iPhone XS Max bị phát nổ và bốc cháy, Apple có thể bị kiện

iPhone XS Max đút túi quần bỗng nhiên bốc cháy

iPhone XS Max đút túi quần bỗng nhiên bốc cháy

iPhone XS Max bốc cháy trong túi người dùng

iPhone XS Max bốc cháy trong túi người dùng

Một chiếc iPhone XS Max phát nổ, chủ nhân có thể sẽ kiện Apple

Một chiếc iPhone XS Max phát nổ, chủ nhân có thể sẽ kiện Apple

iPhone XS Max phát nổ, người dùng xem xét khởi kiện Apple

iPhone XS Max phát nổ, người dùng xem xét khởi kiện Apple

iPhone XS Max đầu tiên phát nổ trong túi của người dùng

iPhone XS Max đầu tiên phát nổ trong túi của người dùng

iPhone Xs Max đầu tiên phát nổ và bốc cháy

iPhone Xs Max đầu tiên phát nổ và bốc cháy