Thanh Hóa: Thu giữ số lượng lớn đồ chơi bạo lực

Thanh Hóa: Thu giữ số lượng lớn đồ chơi bạo lực

Một số lượng lớn đồ chơi bạo lực, bánh kẹo do nước ngoài sản xuất không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn...