Ngưỡng mộ cậu bé tự mở 'ngân hàng' khi mới 7 tuổi

Ngưỡng mộ cậu bé tự mở 'ngân hàng' khi mới 7 tuổi

Tự mở ngân hàng khi mới 7 tuổi

Tự mở ngân hàng khi mới 7 tuổi

Lập nhà băng lúc 7 tuổi

Lập nhà băng lúc 7 tuổi

13 tuổi, cậu bé này đã làm chủ Ngân hàng học sinh với hơn 2000 khách

13 tuổi, cậu bé này đã làm chủ Ngân hàng học sinh với hơn 2000 khách

Peru: Choáng với 'nhóc trùm' 7 tuổi tự mở ngân hàng riêng

Peru: Choáng với 'nhóc trùm' 7 tuổi tự mở ngân hàng riêng

Mới 13 tuổi, cậu bé này đã sở hữu ngân hàng Học sinh với hơn 2000 khách, hợp tác với các công ty lớn nhất quốc gia

Mới 13 tuổi, cậu bé này đã sở hữu ngân hàng Học sinh với hơn 2000 khách, hợp tác với các công ty lớn nhất quốc gia

Mới 7 tuổi, cậu bé này đã làm chủ một ngân hàng khiến ai cũng thán phục

Mới 7 tuổi, cậu bé này đã làm chủ một ngân hàng khiến ai cũng thán phục