Những kiểu trừng phạt quan chức không giống ai của dân Mexico

Những kiểu trừng phạt quan chức không giống ai của dân Mexico

Thất hứa với người dân, quan chức Mexico bị xe kéo lê dọc đường

Thất hứa với người dân, quan chức Mexico bị xe kéo lê dọc đường

Tin tức thế giới 10/10: Bộ trưởng An ninh Indonesia bị tấn công bằng dao

Tin tức thế giới 10/10: Bộ trưởng An ninh Indonesia bị tấn công bằng dao

Mexico:Thị trưởng thành phố bị kéo lê trên đường bằng xe tải

Thị trưởng bị kéo lê vì không sửa đường cho dân

Thị trưởng bị kéo lê vì không sửa đường cho dân

Thất hứa với dân, một thị trưởng bị cột vào xe kéo lê trên đường

Thị trưởng bị dân trói rồi kéo lê sau xe do thất hứa

Thị trưởng bị dân trói rồi kéo lê sau xe do thất hứa

Quan chức Mexico bị kéo lê bằng xe hơi vì cáo buộc thất hứa với người dân

Quan chức Mexico bị kéo lê bằng xe hơi vì cáo buộc thất hứa với người dân

Thị trưởng bị trói sau xe tải kéo lê trên đường vì thất hứa

Thị trưởng bị trói và kéo lê trên đường 'vì thất hứa'

Thị trưởng bị trói và kéo lê trên đường 'vì thất hứa'