Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam thăm và làm việc tại Cuba

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam thăm và làm việc tại Cuba

'Trở lại Cuba, chắc chắn tôi sẽ viết bài về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại'

'Trở lại Cuba, chắc chắn tôi sẽ viết bài về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại'

Hội Nhà báo Cuba trao đổi kinh nghiệm truyền thông với Báo Hà Tĩnh

Hội Nhà báo Cuba trao đổi kinh nghiệm truyền thông với Báo Hà Tĩnh

Đoàn công tác Hội Nhà báo Cuba thăm, làm việc tại Hà Tĩnh

Đoàn công tác Hội Nhà báo Cuba thăm, làm việc tại Hà Tĩnh

Hội Nhà báo Cuba bất ngờ về hoạt động của Báo Giao thông

Hội Nhà báo Cuba bất ngờ về hoạt động của Báo Giao thông

Báo Giao thông chia sẻ kinh nghiệm quản lý với Hội Nhà báo Cuba

Báo Giao thông chia sẻ kinh nghiệm quản lý với Hội Nhà báo Cuba

Trưng bày ảnh tư liệu quý về 'ngọn hải đăng' của cách mạng Cuba