Sự trở về của nghệ sĩ Việt thành danh trên thế giới

Sự trở về của nghệ sĩ Việt thành danh trên thế giới

Sự trở về của nghệ sĩ Việt thành danh trên thế giới

Sự trở về của nghệ sĩ Việt thành danh trên thế giới

Hàng loạt tác phẩm tam tấu lần đầu được công diễn tại Việt Nam

Hàng loạt tác phẩm tam tấu lần đầu được công diễn tại Việt Nam

Nguyễn Việt Trung trình diễn cùng tứ tấu dây Pháp

Nguyễn Việt Trung trình diễn cùng tứ tấu dây Pháp

'Cậu bé vàng' piano Nguyễn Việt Trung về nước trình diễn

'Cậu bé vàng' piano Nguyễn Việt Trung về nước trình diễn

Tài năng piano Nguyễn Việt Trung trình diễn cùng tứ tấu đàn dây hàng đầu của Pháp

Tài năng piano Nguyễn Việt Trung trình diễn cùng tứ tấu đàn dây hàng đầu của Pháp

Đêm nhạc cổ điển của Tứ tấu Arod tại Hà Nội

Đêm nhạc cổ điển của Tứ tấu Arod tại Hà Nội

Tứ tấu dây hàng đầu Pháp đến Việt Nam biểu diễn

Tứ tấu dây hàng đầu Pháp đến Việt Nam biểu diễn

Tài năng piano Nguyễn Việt Trung trình diễn cùng tứ tấu đàn dây hàng đầu của Pháp

Tài năng piano Nguyễn Việt Trung trình diễn cùng tứ tấu đàn dây hàng đầu của Pháp

Tứ tấu dây nổi tiếng Pháp biểu diễn cùng tài năng trẻ Nguyễn Việt Trung

Tứ tấu dây nổi tiếng Pháp biểu diễn cùng tài năng trẻ Nguyễn Việt Trung