Ra mắt tủ sách về toán học

Ra mắt tủ sách về toán học

Giáo sư, chuyên gia đầu ngành ra mắt tủ sách Toán học mang tính ứng dụng cao

Giáo sư, chuyên gia đầu ngành ra mắt tủ sách Toán học mang tính ứng dụng cao

Xuất bản 4 cuốn sách Toán kinh điển

Xuất bản 4 cuốn sách Toán kinh điển

Giáo sư Ngô Bảo Châu ra mắt tủ sách về toán học

Giáo sư Ngô Bảo Châu ra mắt tủ sách về toán học

Ra mắt Tủ sách Toán học VIASM

Ra mắt Tủ sách Toán học VIASM

GS Ngô Bảo Châu chứng kiến việc ký kết hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán và Alpha Books

GS Ngô Bảo Châu chứng kiến việc ký kết hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán và Alpha Books

Giáo sư Ngô Bảo Châu cùng cộng sự giới thiệu độc giả tủ sách về ngành toán

Giáo sư Ngô Bảo Châu cùng cộng sự giới thiệu độc giả tủ sách về ngành toán

GS Ngô Bảo Châu giới thiệu tủ sách mới và trò chuyện về sách toán

GS Ngô Bảo Châu giới thiệu tủ sách mới và trò chuyện về sách toán

GS Ngô Bảo Châu giới thiệu tủ sách mới và trò chuyện về sách toán

GS Ngô Bảo Châu giới thiệu tủ sách mới và trò chuyện về sách toán