Daniel Trương, 'phù thủy kinh tế'của Alibaba

Daniel Trương, 'phù thủy kinh tế'của Alibaba

'Tướng' thay thế Jack Ma tại Alibaba là người như thế nào?

'Tướng' thay thế Jack Ma tại Alibaba là người như thế nào?

Daniel Zhang, người kế vị Jack Ma, là ai?

Daniel Zhang, người kế vị Jack Ma, là ai?

Ai là người kế vị tỷ phú Jack Ma ở Alibaba

Ai là người kế vị tỷ phú Jack Ma ở Alibaba

Ai là người kế vị tỷ phú Jack Ma ở Alibaba

Ai là người kế vị tỷ phú Jack Ma ở Alibaba

Lộ diện người kế nhiệm Jack Ma tại Alibaba

Lộ diện người kế nhiệm Jack Ma tại Alibaba

Jack Ma từ chức, ai sẽ thay ông làm chủ tịch Alibaba?

Jack Ma từ chức, ai sẽ thay ông làm chủ tịch Alibaba?

Daniel Zhang, người kế vị Jack Ma là ai?

Daniel Zhang, người kế vị Jack Ma là ai?

Chân dung người sẽ kế nhiệm Jack Ma làm chủ tịch của Alibaba

Chân dung người sẽ kế nhiệm Jack Ma làm chủ tịch của Alibaba