Phát hiện loài rắn mới hoàn toàn trong... bụng một con rắn khác

Phát hiện loài rắn mới hoàn toàn trong... bụng một con rắn khác

Các nhà khoa học vừa công bố nghiên cứu về một loài rắn chưa từng được biết đến được tìm thấy trong ruột...