Tưởng 'hốt bạc' ở thị trường trăm tỷ USD, không ít đại gia 'chết' vì tiền mặt!

Tưởng 'hốt bạc' ở thị trường trăm tỷ USD, không ít đại gia 'chết' vì tiền mặt!

PwC: 5 tỷ USD mắc kẹt trong vốn lưu động, chủ yếu là hàng tồn kho

PwC: 5 tỷ USD mắc kẹt trong vốn lưu động, chủ yếu là hàng tồn kho

Doanh nghiệp 24h: Thoái vốn Vinaconex với giá 'vượt kỳ vọng', SCIC thu về gần 7.400 tỷ đồng

Doanh nghiệp 24h: Thoái vốn Vinaconex với giá 'vượt kỳ vọng', SCIC thu về gần 7.400 tỷ đồng

Nguy cơ 'mắc kẹt' vốn lưu động trong ngành hàng tiêu dùng

Nguy cơ 'mắc kẹt' vốn lưu động trong ngành hàng tiêu dùng

Doanh nghiệp hàng tiêu dùng và bán lẻ cảm thấy áp lực về vốn lưu động

Doanh nghiệp hàng tiêu dùng và bán lẻ cảm thấy áp lực về vốn lưu động

'Các công ty hàng tiêu dùng và bán lẻ nên tập trung quản lý vốn lưu động và hàng tồn kho'

'Các công ty hàng tiêu dùng và bán lẻ nên tập trung quản lý vốn lưu động và hàng tồn kho'

Thương hiệu - điểm yếu cố hữu của DN Việt

Thương hiệu - điểm yếu cố hữu của DN Việt

M&A doanh nghiệp không chỉ là phép cộng

M&A doanh nghiệp không chỉ là phép cộng