Nông nghiệp công nghệ cao – thị trường đầu tư 'màu mỡ'

Nông nghiệp công nghệ cao – thị trường đầu tư 'màu mỡ'

M&A doanh nghiệp không chỉ là phép cộng

M&A doanh nghiệp không chỉ là phép cộng

Nhà đầu tư ngoại chưa tin định giá DNNN

Nhà đầu tư ngoại chưa tin định giá DNNN

Cổ phần hóa doanh nghiệp: Nhà đầu tư ngoại chùn chân vì... quy định

Cổ phần hóa doanh nghiệp: Nhà đầu tư ngoại chùn chân vì... quy định

Nhà đầu tư ngoại bối rối đánh giá DN nội

Nhà đầu tư ngoại bối rối đánh giá DN nội

Một chữ có thể gây mất cả tỷ đồng cho doanh nghiệp

Một chữ có thể gây mất cả tỷ đồng cho doanh nghiệp

'Nhà đầu tư nước ngoài bị rối khi đánh giá đầu tư vào doanh nghiệp Việt'

'Nhà đầu tư nước ngoài bị rối khi đánh giá đầu tư vào doanh nghiệp Việt'

'Nhà đầu tư nước ngoài bị rối khi đánh giá đầu tư vào doanh nghiệp Việt'

'Nhà đầu tư nước ngoài bị rối khi đánh giá đầu tư vào doanh nghiệp Việt'

PwC: Cơ hội lớn cho ngành BPO

PwC: Cơ hội lớn cho ngành BPO

Doanh nghiệp cổ phần hóa vì sao chưa hấp dẫn nhà đầu tư ngoại?

Doanh nghiệp cổ phần hóa vì sao chưa hấp dẫn nhà đầu tư ngoại?

Cổ phần hóa, thoái vốn DNNN: Vẫn chờ minh bạch

Cổ phần hóa, thoái vốn DNNN: Vẫn chờ minh bạch

Trầy trật làm cổ đông chiến lược của doanh nghiệp nhà nước

Trầy trật làm cổ đông chiến lược của doanh nghiệp nhà nước

Vì sao nhà đầu tư nước ngoài thờ ơ với cổ phần hóa doanh nghiệp trong nước?

Vì sao nhà đầu tư nước ngoài thờ ơ với cổ phần hóa doanh nghiệp trong nước?

Vì sao cổ phần hóa chưa hút đại gia nước ngoài?

Vì sao cổ phần hóa chưa hút đại gia nước ngoài?

Đối tác ngoại mòn mỏi chờ mua cổ phần

Đối tác ngoại mòn mỏi chờ mua cổ phần

Doanh nghiệp Nhà nước chưa hấp dẫn nhà đầu tư ngoại

Doanh nghiệp Nhà nước chưa hấp dẫn nhà đầu tư ngoại

Nhà đầu tư ngoại 'khao khát' nắm quyền chi phối doanh nghiệp Nhà nước

Nhà đầu tư ngoại 'khao khát' nắm quyền chi phối doanh nghiệp Nhà nước

Góc nhìn của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Góc nhìn của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Cổ phần hoá DNNN: Gậy có, cà rốt không có nên khó làm

Cổ phần hoá DNNN: Gậy có, cà rốt không có nên khó làm

Nhà đầu tư ngoại muốn mua cổ phần chi phối tại doanh nghiệp Nhà nước

Nhà đầu tư ngoại muốn mua cổ phần chi phối tại doanh nghiệp Nhà nước