Lãnh đạo TPHCM viếng và ghi sổ tang TNS Hoa Kỳ John McCain

Lãnh đạo TPHCM viếng và ghi sổ tang TNS Hoa Kỳ John McCain

Lãnh đạo TP.HCM viếng, ghi sổ tang thượng nghị sĩ John McCain

Lãnh đạo TP.HCM viếng và ghi sổ tang Thượng nghị sỹ John McCain

Lãnh đạo TP.HCM viếng và ghi sổ tang Thượng nghị sỹ John McCain

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain qua đời vì u não

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain qua đời vì u não

Nhà Trắng treo cờ rủ, dân Mỹ tưởng nhớ ông John McCain

Nhà Trắng treo cờ rủ, dân Mỹ tưởng nhớ ông John McCain

Thượng nghị sĩ John McCain qua đời ở tuổi 81

Thượng nghị sĩ John McCain qua đời ở tuổi 81

Thượng nghị sĩ John McCain và định mệnh mang tên Việt Nam

Thượng nghị sĩ John McCain và định mệnh mang tên Việt Nam

Ông John McCain và tình cảm sâu sắc với Việt Nam

Ông John McCain và tình cảm sâu sắc với Việt Nam

Thượng nghị sĩ Mỹ McCain, người nỗ lực vun đắp quan hệ Mỹ-Việt, qua đời

Thượng nghị sĩ Mỹ McCain, người nỗ lực vun đắp quan hệ Mỹ-Việt, qua đời

Thượng nghị sĩ John McCain qua đời ở tuổi 81

Thượng nghị sĩ John McCain qua đời ở tuổi 81

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain qua đời vì u não

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain qua đời vì u não

Thượng nghị sĩ John McCain qua đời

Thượng nghị sĩ John McCain qua đời

Thượng nghị sĩ John McCain qua đời

Thượng nghị sĩ John McCain qua đời

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain qua đời ở tuổi 81

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain qua đời ở tuổi 81