Chìm phà ở Tanzania, ít nhất 136 người chết

Chìm phà ở Tanzania, ít nhất 136 người chết

Tanzania: Lật phà khiến ít nhất 86 người thiệt mạng

Tanzania: Lật phà khiến ít nhất 86 người thiệt mạng

Lật phà ở Tanzania, ít nhất 86 người thiệt mạng

Lật phà ở Tanzania, ít nhất 86 người thiệt mạng

Chìm phà ở Tanzania, hơn 200 người có thể đã chết đuối

Chìm phà ở Tanzania, hơn 200 người có thể đã chết đuối

Hơn 200 người có thể chết đuối trong thảm họa chìm phà ở Tanzania

Hơn 200 người có thể chết đuối trong thảm họa chìm phà ở Tanzania

Chìm phà ở Tanzania, hàng chục người thiệt mạng

Chìm phà ở Tanzania, hàng chục người thiệt mạng

Lật phà ở Tanzania, 86 người thiệt mạng

Lật phà ở Tanzania, 86 người thiệt mạng

44 người tử nạn vì chìm phà ở hồ nước ngọt lớn nhất Châu Phi

44 người tử nạn vì chìm phà ở hồ nước ngọt lớn nhất Châu Phi

Lật phà ở hồ lớn nhất châu Phi, số người chết có thể lên đến hơn 200

Lật phà ở hồ lớn nhất châu Phi, số người chết có thể lên đến hơn 200

Tai nạn chìm phà tại Tazania, ít nhất 44 người thiệt mạng

Tai nạn chìm phà tại Tazania, ít nhất 44 người thiệt mạng

Chìm phà tại Tanzania, ít nhất 44 người thiệt mạng

Chìm phà tại Tanzania, ít nhất 44 người thiệt mạng

Chìm phà ở Tanzania, hơn 200 người có thể đã thiệt mạng

Chìm phà ở Tanzania, hơn 200 người có thể đã thiệt mạng