Phát hiện vi khuẩn mới có thể 'ăn' rác thải nhựa

Phát hiện vi khuẩn mới có thể 'ăn' rác thải nhựa

Giải pháp tương lai cho vấn đề ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa

Giải pháp tương lai cho vấn đề ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa

Tìm ra cách mới để phân hủy chất dẻo

Tìm ra cách mới để phân hủy chất dẻo

Giới khoa học vô tình phát hiện siêu enzyme phân hủy nhựa

Giới khoa học vô tình phát hiện siêu enzyme phân hủy nhựa

Các nhà khoa học tìm ra cách tiêu hủy nhựa chỉ trong vài ngày

Các nhà khoa học tìm ra cách tiêu hủy nhựa chỉ trong vài ngày

Phát hiện enzym 'ăn nhựa' mới có thể làm giảm ô nhiễm môi trường

Phát hiện enzym 'ăn nhựa' mới có thể làm giảm ô nhiễm môi trường

Các nhà khoa học tạo ra enzyme đột biến phân hủy nhựa chỉ trong vài ngày

Các nhà khoa học tạo ra enzyme đột biến phân hủy nhựa chỉ trong vài ngày

Tìm ra chất xúc tác sinh học Enzym có thể 'ăn nhựa'

Tìm ra chất xúc tác sinh học Enzym có thể 'ăn nhựa'

Triển vọng từ enzyme 'ăn' chai nhựa

Triển vọng từ enzyme 'ăn' chai nhựa

Các nhà khoa học tạo ra enzyme đột biến 'ăn' được nhựa

Các nhà khoa học tạo ra enzyme đột biến 'ăn' được nhựa

Các nhà khoa học vô tình chế được enzyme có thể phân hủy nhựa

Các nhà khoa học vô tình chế được enzyme có thể phân hủy nhựa