Vị Tổng thống Mỹ bị bắn, đạn xuyên vào phổi vẫn nói đùa với vợ

Vị Tổng thống Mỹ bị bắn, đạn xuyên vào phổi vẫn nói đùa với vợ

Viên đạn xuyên vào phổi Tổng thống Mỹ thời điểm đó và đẩy ông vào tình thế nguy hiểm tính mạng.