'Tôi từng là vợ của một thủ lĩnh IS'

'Tôi từng là vợ của một thủ lĩnh IS'

John ngày càng cực đoan hơn. Anh ta lừa mẹ con tôi đến Syria. Chúng tôi không có nước sinh hoạt và thiếu...