Việt Nam cần xây dựng thương hiệu quốc gia

Việt Nam cần xây dựng thương hiệu quốc gia

Đó là nhận định của GS. John A. Quelch - chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực marketing và xây dựng thương hiệu...