GS-TSKH Nguyễn Mại: Nhìn nhận đúng về chính sách ưu đãi đầu tư nước ngoài của Việt Nam

GS-TSKH Nguyễn Mại: Nhìn nhận đúng về chính sách ưu đãi đầu tư nước ngoài của Việt Nam

Cho rằng, ưu đãi thuế cho doanh nghiệp FDI của Việt Nam làm thất thoát khoảng 50.000 tỷ đồng/năm, ông Johan...
Ưu đãi thuế: Doanh nghiệp lớn hưởng trọn?

Ưu đãi thuế: Doanh nghiệp lớn hưởng trọn?

Chi tiêu thuế làm hụt thu 20% ngân sách?

Chi tiêu thuế làm hụt thu 20% ngân sách?

Tổng thu ngân sách từ thuế đang giảm so với quy mô của nền kinh tế

Tổng thu ngân sách từ thuế đang giảm so với quy mô của nền kinh tế

Siết chặt thu thuế công ty nước ngoài có doanh thu tại Việt Nam

Siết chặt thu thuế công ty nước ngoài có doanh thu tại Việt Nam

'Lên dây cót' thu hồi nợ thuế

'Lên dây cót' thu hồi nợ thuế

Gánh nặng thuế chuyển từ doanh nghiệp lớn sang người dân?

Gánh nặng thuế chuyển từ doanh nghiệp lớn sang người dân?

Hướng tới một hệ thống thuế công bằng

Hướng tới một hệ thống thuế công bằng

Ngân sách thất thu vì thuế ưu đãi quá nhiều

Ngân sách thất thu vì thuế ưu đãi quá nhiều

Cắt giảm các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giúp tăng thu ngân sách 20%

Cắt giảm các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giúp tăng thu ngân sách 20%

Cần xét lại các khoản ưu đãi thuế cho các công ty lớn

Cần xét lại các khoản ưu đãi thuế cho các công ty lớn

'Việt Nam chưa quan tâm đầy đủ đến việc phân tích hiệu quả chính sách ưu đãi thuế doanh nghiệp'

'Việt Nam chưa quan tâm đầy đủ đến việc phân tích hiệu quả chính sách ưu đãi thuế doanh nghiệp'

Xem lại định nghĩa 'cơ sở thường trú' trong thu thuế

Xem lại định nghĩa 'cơ sở thường trú' trong thu thuế

Để Việt Nam trở thành quốc gia đi đầu trong cải cách hệ thống thuế

Để Việt Nam trở thành quốc gia đi đầu trong cải cách hệ thống thuế

Ngân sách thu từ thuế giảm: Sự thất bại của hệ thống thuế hiện tại

Ngân sách thu từ thuế giảm: Sự thất bại của hệ thống thuế hiện tại