'Bác sĩ ơi, tui bị bí tiểu!'

'Bác sĩ ơi, tui bị bí tiểu!'

Đường dây nóng cấp cứu niệu đạo của BV Bình Dân hoạt động được hơn một năm nay. Đường dây tiếp nhận nhiều...