Liverpool-không-Salah 'hút chết' trước Everton ở trận derby Merseyside

Liverpool-không-Salah 'hút chết' trước Everton ở trận derby Merseyside

Liverpool-không-Salah hoàn toàn bế tắc trước Everton và nếu không nhờ cột dọc cứu thua đã trắng tay ở trận...