Lí giải về chứng bệnh không kiểm soát được tiếng cười trong bộ phim Joker

Nhân vật Arthur Fleck trong bộ phim Joker mắc chứng bệnh không kiểm soát được tiếng cười, những tràng cười...