Xuất bản Mỹ gặp thách thức từ trước khi có Covid-19

Xuất bản Mỹ gặp thách thức từ trước khi có Covid-19

Báo cáo tài chính của các nhà xuất bản Mỹ cho thấy ngành sách nước này phải đối mặt với nhiều thách thức từ...