Ông Trump đánh thuế Trung Quốc: Tỉ phú 'chạy' vào Việt Nam

Ông Trump đánh thuế Trung Quốc: Tỉ phú 'chạy' vào Việt Nam

Hãng giày của Warren Buffett muốn chuyển nhà máy sang Việt Nam

Hãng giày của Warren Buffett muốn chuyển nhà máy sang Việt Nam

Công ty giày của tỷ phú Warren Buffett chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam

Công ty giày của tỷ phú Warren Buffett chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam

Hãng giày của huyền thoại Buffett sẽ chuyển phần lớn sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam

Hãng giày của huyền thoại Buffett sẽ chuyển phần lớn sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam

Công ty giày thuộc sở hữu của tỷ phú Warren Buffett sẽ chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam

Công ty giày thuộc sở hữu của tỷ phú Warren Buffett sẽ chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam

'Vua giày chạy bộ thế giới' muốn bỏ Trung Quốc về Việt Nam

'Vua giày chạy bộ thế giới' muốn bỏ Trung Quốc về Việt Nam

Sau Adidas, 'vua giày chạy bộ' thế giới muốn bỏ Trung Quốc về Việt Nam

Hãng giày Brooks Running tính bỏ Trung Quốc sang Việt Nam