Hickok: Cảnh sát trưởng thiện xạ số 1 nước Mỹ

Hickok: Cảnh sát trưởng thiện xạ số 1 nước Mỹ

'Wild Bill' Hickok từng làm Cảnh sát trưởng tại các thành phố và thị trấn khắp các bang miền Tây nước Mỹ....