Xúc tiến thương mại nông sản an toàn

Xúc tiến thương mại nông sản an toàn

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Du lịch và Thương mại Hà Nội (HPA) cùng Tập đoàn Aeon, Dự án Jica Safe Crop...
Kết nối, xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản an toàn thành phố Hà Nội năm 2020

Kết nối, xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản an toàn thành phố Hà Nội năm 2020

Kết nối, xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản an toàn

Kết nối, xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản an toàn

Kết nối đưa sản phẩm nông nghiệp và OCOP vào chuỗi siêu thị AEON

Kết nối đưa sản phẩm nông nghiệp và OCOP vào chuỗi siêu thị AEON

Kết nối nông sản Thủ đô đến các chuỗi siêu thị

Kết nối nông sản Thủ đô đến các chuỗi siêu thị

Kết nối xúc tiến nguồn cung thực phẩm sạch

Kết nối xúc tiến nguồn cung thực phẩm sạch

Hà Nội- Kết nối trực tiếp, xúc tiến tiêu thụ nông sản an toàn

Hà Nội- Kết nối trực tiếp, xúc tiến tiêu thụ nông sản an toàn