Người cha đồi bại hãm hiếp con gái ruột 20 tuổi để... dạy dỗ con

Người cha đồi bại hãm hiếp con gái ruột 20 tuổi để... dạy dỗ con

Thường xuyên say xỉn, ông Văn đã hãm hiếp chính con gái ruột của mình và cho rằng đó là cách dạy con riêng...