Con trai nhạc sĩ Hoàng Vân về nước biểu diễn cùng VNOB

Con trai nhạc sĩ Hoàng Vân về nước biểu diễn cùng VNOB

Chương trình hòa nhạc 'Giai điệu mùa Thu' 2018

Chương trình hòa nhạc 'Giai điệu mùa Thu' 2018

Trình diễn các tuyệt phẩm của Chopin trong hòa nhạc Giai điệu mùa Thu

Trình diễn các tuyệt phẩm của Chopin trong hòa nhạc Giai điệu mùa Thu

Chương trình hòa nhạc 'Giai điệu mùa Thu'

Chương trình hòa nhạc 'Giai điệu mùa Thu'

Hòa nhạc 'Giai điệu mùa Thu' 2018

Hòa nhạc 'Giai điệu mùa Thu' 2018

Hòa nhạc 'Giai điệu mùa Thu' 2018

Hòa nhạc 'Giai điệu mùa Thu' 2018

Nhạc trưởng Lê Phi Phi hội ngộ tài năng piano Hàn Quốc Ji Sung Lee tại Hà Nội

Nhạc trưởng Lê Phi Phi hội ngộ tài năng piano Hàn Quốc Ji Sung Lee tại Hà Nội

Cực yêu màn biểu diễn của dàn hợp xướng với 200 nghệ sĩ nhí

Cực yêu màn biểu diễn của dàn hợp xướng với 200 nghệ sĩ nhí